ZUŠ V BALETNÍ DÍLNĚ NÁRODNÍHO DIVADLA

Náš první projektový den

První náš projektový den proběhl 21. října 2019. Žáci společně s pedagogy navštívili BALETNÍ DÍLNU.

První náš projektový den proběhl 21. října 2019. Žáci společně s pedagogy navštívili BALETNÍ DÍLNU.

Prvotní motivací k návštěvě Baletní dílny bylo povídání si o životě baletky, co obnáší tato profese, jak to vypadá a chodí v divadle, utvořit si komplexní představu o tomto povolání. 

Samotné návštěvě Národního divadla předcházela příprava a prodiskutování s žáky, jak takovou akci naplánovat, co je potřeba vše zajistit dopředu. Pracovali jsme s myšlenkovou mapou, zadali jsme si úkoly a snažili jsme se vyřešit všechny vyvstalé problémy. K řešení jsme použili internetové vyhledávače (IDOS, www.narodni-divadlo.cz, dobrobus.cz), poradu s vedením ZUŠ, praktické zkušenosti paní učitelky.

Výjezd v rámci kulturního vzdělávání žáků, v rámci dne se žáci potkali se sólisty Baletu ND, dozvěděli se nové informace o tanci a baletu, přípravě inscenací, profesi tanečníků, zhlédli ukázku pas de deux z baletu Marná opatrnost, vyzkoušeli si pantomimická gesta v baletu, cvičení u baletní tyče pod vedením tanečníků i Umírající labuť. Žáky zajímaly hlavně podrobnosti z profesního života sólistů a z cesty k profesionální dráze. Mnozí se ptali na dětství a začátky s baletem a tancováním.

Návštěva měla pozitivní dopad na motivaci žáků, nahlédli do zkušeben Baletu ND, viděli umění naživo, cílem bylo i navést žáky (a rodiče) k návštěvám divadla. Získali nové praktické zkušenosti a dovednosti s komplexním řešením úkolu od výběru tématu po realizaci.

Projekt se uskutečnil se dvěma skupinami žáků, příprava byla rozvržena mezi prvním a druhým ročníkem, samotná návštěva už byla společná. Celkový počet zúčastněných byl 25 žáků.

Investice byla zajištěna projektem ŠABLONY II. ze strukturálních a evropských investičních fondů v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT.

Nechte nám zprávu