VÝZNAMNÁ UDÁLOST V NEHVIZDECH

Měli jsme tu čest se zúčastnit významné výroční a pamětní události.

Setkání s pamětníkem městyse Nehvizdy.

Setkání s paní Libuší Holou se uskutečnilo v místní restauraci Na Nové, nedaleko naší Základní umělecké školy. Povídání o životě s pamětnicí si přišlo poslechnout 35 rodičů a přátel školy, občanů naší obce.

Zúčastnil se i starosta Nehvizd pan Nekolný, který paní Libuši pogratuloval k jejímu významnému životnímu jubileu. Součástí povídání byla výstava dobových fotografií ze života paní Holé, které dokumentovaly i historii Nehvizdy.

K nahlédnutí byla pamětní knih. Dozvěděli jsme se mnoho z života v Nehvizdech před válkou a po ní. Měli jsme příležitost porovnat dětství před téměř jedním stoletím a dnes. Aktivně se zapojili i žáci naší ZUŠ. Skupinka žáku se sešla před setkáním a domluvila si kulturní program vhodný k oslavě stých narozenin paní Holé. Celé setkání proběhlo v příjemném duchu vzpomínání.
Velké poděkování patří našim žákům, kteří školu krásně reprezentovali na společném komunitním setkání:

Amálie Volfová – flétna

Sofie Dilong – zpěv
Jindřich Plička – klavír
Lenka Šmídová – recitace
Program připravili pedagogové ZUŠ:

Ing. Lenka Jankovská, DiS

MMus. Barbora Šrejmová, DiS
Aleš Háva, DiS
Lukáš Klíma, DiS

Investice byla zajištěna projektem ŠABLONY II. ze strukturálních a evropských investičních fondů v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT.

Nechte nám zprávu