sochař KRYŠTOF HOŠEK

Vzdělávací exkurze pro žáky výtvarného oboru v Květnici u Kryštofa Hoška

Žáci z vyšších ročníků výtvarného oboru měli možnost v rámci exkurze navštívit sochaře Kryštofa Hoška z Květnice a seznámit se s  jeho dílem a celou tvorbou.

Kryštof Hošek je český sochař, jehož tvorba je spojením moderního uměleckého výrazu a tradičních sochařských technik. Narodil se v roce 1985 a studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde získal v roce 2011 magisterský titul v oboru sochařství. Od té doby se etabloval jako významný a uznávaný umělec.

Hošek se věnuje převážně sochařství, přičemž jeho práce zahrnují různé materiály, jako je kámen, dřevo, kov a keramika. Jeho sochy jsou často abstraktního charakteru, kombinující organické tvary s geometrickými prvky. Díky tomuto unikátnímu spojení vytváří Hošek sochy, které vyzařují dynamiku, rovnováhu a hlubokou emocionální sílu.

Kromě samotného sochařství se Hošek také zabývá dalšími uměleckými disciplínami, jako je malba a instalace. Jeho práce byly vystaveny na mnoha výstavách v České republice i v zahraničí, a získaly si uznání jak u odborné veřejnosti, tak i mezi širokou veřejností.

Pro žáky studující výtvarný obor je důležité mít možnost inspirovat se a poznávat práci talentovaných umělců. Jedním z nich je sochař Kryštof Hošek, jehož díla jsou jedinečným spojením imaginace, technické dovednosti a hlubokého výrazu. Aby se žáci mohli přiblížit jeho tvorbě a získat větší vhled do uměleckého procesu, uspořádali jsme exkurzi do jeho ateliéru v Květnici. Žáci měli možnost vidět sochy vyrobené z různých materiálů, jako je dřevo, kámen nebo kov. Tímto způsobem si ověřili nejen teoretické znalosti, ale také získali představu o fyzické práci, kterou sochařství vyžaduje.

V následné diskuzi Kryštof Hošek odpovídal na otázky a podněcoval žáky k aktivnímu zapojení. Diskuse měla mnoho témat, včetně inspirace, techniky, uměleckého výrazu a významu umění v dnešní společnosti. Pro žáky to byla příležitost porozumět světu umění a principům sochařské práce. Exkurze do ateliéru sochaře Kryštofa Hoška byla jedinečným zážitkem pro naše žáky 5. a 6. ročníku výtvarného oboru, který jim umožnil překročit hranice učebny a prozkoumat svět umění zblízka. Takové exkurze jsou skutečným přínosem pro vzdělávání mladých umělců a my jsme rádi, že jim takové možnosti nabízíme.

Za zprostředkování děkujeme paní učitelce Petře Hřivnáčové a za umělecké vedení exkurze panu Kryštofovi Hoškovi.

Nechte nám zprávu