ZABYDLOVÁNÍ V NOVÉM PROSTORU

Z důvodu vytížení prostor v ZŠ jsme přesunuli výuku předmětu Keramika-Socha do nového prostoru a to na Pražské 100.

Dnes jsme se přestěhovali do nového prostoru na adrese Pražská 100, v Nehvizdech. Bývalý Klub100 bude sloužit zatím pro naše žáky výtvarného oboru, kteří zde naleznou komfort a nutné prostory pro své umělecké záměry.

Přední klady spočíváme v dostupnosti a ucelenosti výuky. Třída byla vybavena pro potřeby výtvarného oboru, společně se standardy naší školy – interaktivní monitor, keramická tabule, připojení k internetu a veškerým výukovým vybavením.

Jsme velmi šťastní za spolupráci se ZŠ Nehvizdy, která nás podpořila zapůjčením keramické výpalné pece. Respektive probělo známé „škatula, škatula, hejbejte se“. Malou pec z MŠ jsme převezli do školy a ze ZŠ přivezli velkou pec. Také tímto děkujeme za velkou podporu technických služeb městyse Nehvizdy. Bez jejich saportu bychom nebyli schopní transport uskutečnit.

Ucelenost a jednotný prostor pro naše žáky je dalším krokem k profesionalizaci základního uměleckého vzdělávání v Nehvizdech.

Nechte nám zprávu