Postupové zkoušky do vyššího ročníku.

12. – 16. června 2023, a 22. června 2023

V souladu se Školním vzdělávacím programem škola stanovuje závěrečné postupové zkoušky z hlavního předmětu k postupu do vyššího ročníku.

§ 4
Postup žáka do vyššího ročníku:
(1) Do vyššího ročníku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonal postupovou zkoušku, pokud tak stanoví školní vzdělávací program.
V týdnu postupových zkoušek nevyučuje Hudení obor a Literárně-dramatický obor.
Výtvarný obor vyučuje dle rozvrhu
Taneční obor vyučuje st, čt, (přizpůsobí se k nácviku na vystoupení dne 18.6.)

Nechte nám zprávu