NEJSOU TABLETY JAKO TABLETY

ZAVEDLI JSME TABLETY DO VÝUKY

Vzhledem k modernímu uchopení předávání informací a dynamické vizi naší ZUŠ, jsme se rozhodli podpořit výuku o atraktivní ICT technologii – TABLETY.

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky a to hned v několika oborech.

Věříme, že pro naše žáky bude nová dimenze výukových programů atraktivní a v teoretických předmětech i zábavná. Pokrok naší ICT využijí jednak žáci navštěvující hudební obor v předmětu hudební nauka a neméně budou „placky“ hojně využívány i v oboru výtvarném.

Důležitá součást aktivity s tablety je pravidelná a dlouhodobá práce. Tím rozhodně nemohou žáci očekávat nějaké hraní si her, ale doplňková, atraktivní činnost ve výuce. Zajímavá je i myšlenka vytváření například zkušebních testů formou přednastavených správných a špatných odpovědí.
Technika, příslušenství a náklady s tím spojené jsou reailzovány z finanční podpory projektu ŠABLONY II.
Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

Investice byla zajištěna projektem ŠABLONY II. ze strukturálních a evropských investičních fondů v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT.

Nechte nám zprávu