… PO SNĚHU PŮJDU ČISTÉM, BÍLÉM …

Setkání pedagogů, umělců, dětí a posluchačů v adventním čase v Nehvizdech. Tradiční koncert v kostele organizovaný ZŠ a MŠ Nehvizdy, ZUŠ Nehvizdy, městysem Nehvizdy a farností Čelákovice.

Leave a Reply