Pokračujeme v budování kvalitní školy

Přidáváme další hlavní předměty a širokou nabídku povinně volitelných předmětů

Od nového školního roku 2023/24 budou mít naši žáci nově na výběr z pestré nabídky povinně volitelných předmětů.

Dle naší dlouhodobé strategie školy chceme:

 • Pravidelně zhodnocovat zájem žáků o nové hudební nástroje a umělecké obory.
 • Postupně rozšiřovat nabídku předmětů o nové předměty, umělecké techniky a témata.
 • Spolupracovat s kvalifikovanými pedagogy a umělci, kteří budou moci vést nové poznatky.
 • Zajistit pestrou nabídku povinně volitelných předmětů, které zahrnují nejen různé hudební nástroje, ale i hudební teorii, praktické předměty a podobně.
 • Umožnit žákům flexibilitu výběru a kombinaci předmětů podle jejich zájmů a potřeb.
 • Rozšířit nabídku výtvarného oboru o nový předmět zaměřený na multimediální tvorbu s využitím digitálních technologií.
 • Zajištění moderních počítačových a multimediálních technologií ve výtvarné učebně.
 • Přizpůsobit osnovy nového předmětu, aby reflektovaly současné trendy digitálního umění a tvorby.
 • Nově se bude u nás vyučovat předmět Hra na varhany.

  A zde jsou další povinně volitelné předměty, které si žáci mohou sami navolit.

  nově od 1.9.2023

  VOKALIZÉR

  Populární vokální zpěv

  (pouze u předmětu Sólový populární zpěv)

  Přichází nový vzdělávací předmět, který zahřeje srdce, tělo i hlasivky! 

  V našem Vokalizéru se setkáme s harmoniemi, radostí a nezapomenutelnými melodiemi. Odhalíme tajemství skupinového zpěvu, procvičíme svůj hlas a objevíme sílu spojení s ostatními. Získáme nejen hudební dovednosti, ale i důležité životní zkušenosti ve skupinové práci. Naučíme se zpívat v harmonii, objevíme sílu synchronizovaného zpěvu. Ve skupinovém prostředí si užijeme nejen vzrušení sdílené hudby, ale také podporu a podněty ostatních, kteří mají stejnou vášeň pro zpěv. Náš Vokalizér nám umožní rozvíjet důvěru, schopnost naslouchat a pracovat v týmu. Společně se budeme učit nové písně, zkoumat různé hudební styly a vytvářet nezapomenutelné hudební zážitky.

  Vyučující: Andrea Hávová / Lenka Boháčová

  nově od 1.9.2023

  KLIMPR

  Klavírní dílna

  (pouze u předmětu Hra na klavír)

  Předmět „klavírní dílna“ nabídne žákům širokou škálu znalostí a dovedností souvisejících s tímto nástrojem. Zahrnuje jak teoretické, tak praktické prvky, které by studentům umožnily lépe porozumět klavírnímu umění. Tento přístup k výuce klavírní dílny chce být pro mladé žáky zábavný a inspirativní. Kombinace teorie, hry, harmonizace a kreativity by podporovala jejich hudební rozvoj a pomohla jim lépe porozumět a ocenit krásu klavírní hudby.

  Vyučující: Daniel Kapusta

  nově od 1.9.2023

  ECHO

  Hudební seminář

  (pro celý Hudební obor)

  Hudební seminář je předmět zaměřující se na rozšíření hudebního rozhledu žáků. Převážně formou poslechu se snaží v žácích vzbudit zájem o hudbu napříč hudebními styly. Seznamuje žáky se stěžejními díly, ale i s hudebními zajímavostmi. Poslouchaná díla zasazuje do historického i teoretického kontextu, avšak bez snahy o memorování velkého množství faktů. Během poslechu jsou prohlubovány znalosti o hudebních nástrojích a jejich obsazení v různých uskupeních. Žáci se rovněž seznámí s důležitými osobnostmi interpretů. Multimediální a audiovizuální technika umožňuje dětem příjemnou formou získávat přehled o hudbě. Teorie probíraná v kolektivní výuce je důležitým doplňujícím faktorem, se kterým učitel s žákem v nástrojové výuce konkrétně a živě pracují.  Teoretické poznatky, které vyplývají ze studovaného učiva, obohacují práci o znalost širších kulturních souvislostí.

  Vyučující: Ivo Görlich

  již znáte

  TOO BAND

  Ansámblová hra

  (pouze pro nástroje Hudebního oboru)

  Jak sám název napovídá, jedná se o kapelu, čili hraní na hudební nástroje v rámci skupiny. Účastníci se učí společně vytvářet harmonii a rytmus.  Spolupráce a týmová práce je zde klíčová. Skupinová hra podporuje spolupráci a komunikaci mezi členy skupiny. Účastníci se učí poslouchat ostatní a doplňovat se navzájem. Žáci budou mít možnost zkoumat různé hudební žánry a styly v rámci skupiny, což rozvíjí jejich kreativitu a hudební vnímání.  Otevřenost pro všechny úrovně – nabídka je vhodná pro začátečníky i pokročilé hudebníky, což znamená, že každý, kdo má zájem o hraní na hudební nástroj a zlepšení svých dovedností, je vítán. Celkově se nabízí příležitost pro zábavnou a obohacující hudební zkušenost prostřednictvím skupinového hraní na nástroje.

  Vyučující: Tomáš Uhlík / Tomáš Johancsík

  již znáte

  HUNAMAPO

  Sborový zpěv

  (pro celý Hudební obor)

  Sborové zpívání podporuje důležité hudební dovednosti, jako je spolupráce, poslech ostatních a pracování v týmu. Členové sboru se musí naučit vzájemně si naslouchat a držet své hlasové partie, což vede k dovednosti soustředění se na vlastní hlas ať už v jednohlase nebo polyfonii. Účast ve sboru umožňuje žákům vybudovat si sebevědomí ve vystupování před veřejností. Pravidelné veřejné vystoupení při koncertech a soutěžích posiluje jejich schopnost prezentovat se. Žáci se seznámí s rozmanitou paletou hudebních žánrů a stylů. Tím se rozvíjí jejich osobní růst a širší vnímání hudby.

  Vyučující: Magdalena Pospíšilová

  Nechte nám zprávu