INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme Vás v novém školním roce 2023/24 a přijměte prosím tyto informace k zahájení školního roku. Sledujte pečlivě svou třídní knihu, kde uvidíte všechny předměty žáka. Ve vyšších ročnících předměty a hodiny přibývají.

Dovolujeme si Vás informovat, že ZDE naleznete rozvrhy hodin pro kolektivní a skupinové předměty na nový školní rok.

Rozvrh hodin pro kolektivní výuku je pevně dán a nelze jej měnit na základě jednotlivých požadavků, jako je např. kolize s jinou zájmovou činností a podobně.
Individuální hodiny hry na nástroj nebo zpěv (dny a časy) si s Vámi domluví již konkrétní pedagog sám. Vyčkejte prosím, až se Vám ozve (hodiny v rozvrhu jsou orientační).

 

ROZVRH PŘEDMĚTŮ 2023/24
Nově povinně volitelné předměty 2023/24

Pro povinně volitelné předměty Vám dorazí rezervační formulář.

pro žáky 1. ročníku + nově přijaté do vyšších ročníků

Vaše děti se od září stanou žáky naší Základní umělecké školy. Dovoluji si Vás informovat, že na začátku srpna Vám do e-mailu dorazí přístupové údaje do elektronické žákovské knížky v systému „Klasifikace“. V této elektronické žákovské knížce najdete všechny potřebné informace jako rozvrh, známky, docházku, atd. Prostřednictvím Klasifikace budete komunikovat s vaším pedagogem a posílat omluvenky. Aplikace Klasifikace se také dá stáhnout do mobilního telefonu. Další informace si můžete přečíst na našich stránkách o KLASIFIKACI.

V případě, že Vám přístupové údaje během dvou dnů nepřijdou, prosím kontaktujte mne (před tím prosím zkontrolujte i spamy, kam se může zpráva případně doručit).

V Klasifikaci již uvidíte rozvrh hodin, ale pouze pro hromadné a skupinové předměty. Individuální výuku si domluvíte s vyučujícím na začátku šk. roku.

info pro žáky 2. ročníku - hudební obor

Vaše děti od nového školního roku 2023/24 budou ve svých předmětech hudebního oboru žáky 2. ročníku. Rádi bychom Vás upozornili, že jim tedy nově přibude týdně 1 vyučovací hodina předmětu Hudební nauka, která je pro všechny žáky povinná. Prosím, počítejte s tím při plánování dalších aktivit.

Pozor! Hudební nauka pro druhé ročníky se Vám bude zobrazovat jako 1. ročník. Důvodem je, že v prvním ročníku Hudební nauku žáci nemají. Z toho plyne tento rozdíl v ročnících. Žák tedy navštěvuje hlavní předmět (nástroj nebo zpěv) za 2. ročník, ale navštěvuje Hudební nauku za 1. ročník. Takto pokračuje až do 6. ročníku.

pro žáky 4., 5., 6. ročníku a všech ročníků II. stupně - hudební obor

Rádi bychom Vám připomněli skutečnost, že žáci hudebního oboru, a to za každý studovaný předmět od 4. ročníku a dále (tj. 5., 6., 7. a II stupeň) mají podle Školního vzdělávacího programu povinnost navštěvovat další povinně volitelný předmět. Od školního roku 2023/24 bude kromě pěveckého sboru HUNAMAPO a ansámblové hry TOO BAND ještě na výběr z dalších předmětů a to Hudební seminář ECHO, Vokální soubor VOKALIZÉR pro zpěváky a pro pianisty Klavírní dílnu KLIMPR. Včas Vás budeme informovat, aby si žáci vybrali dle svého zájmu a preferencí. Hudební nauka zůstává povinná pro všechny žáky do 5. ročníku, tzn., že od 6. ročníku nauka není.

Modelové příklady:

A) žák – klavír 4. ročník: 

1h klavír, 1h hudební nauka, 1h zvolený povinně volitelný předmět, 

= 3 hod. týdně v ZUŠ

B) žák – zpěv 5. ročník + klavír 4. ročník (dva předměty):
1h zpěv, 1h klavír, 1h nauka, 1h volitelný předmět za zpěv, 1h volitelný předmět za klavír

= 5 hod. týdně v ZUŠ

C) žák – kytara 6. ročník:
1h kytara, 1h volitelný předmět

= 2 hod. týdně v ZUŠ

Nechte nám zprávu